Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de A/N/G Cosmetics webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van A/N/G Cosmetics B.V. in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen A/N/G Cosmetics en de consument via de webshop www.angcosmetics.com.
 
U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze webshop wordt gesloten. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.
 
Artikel 1 – Bestelprocedure
1. Het gehele aanbod in de A/N/G webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en A/N/G Cosmetics komt tot stand door uw bestelling en de aanvaarding hiervan door A/N/G Cosmetics. Direct na het plaatsen van uw bestelling en betaling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail tevens bedoeld als factuur. Na betaling aanvaardt A/N/G Cosmetics uw bestelling (behalve bij een rembourszending). Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen drie werkdagen worden verzonden. Bij het aanvaarden van uw bestelling wordt de overeenkomst gesloten door het belasten van de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.
2. Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop ‘Plaats in winkelwagen’ te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop met de afbeelding van de ‘Winkelwagen’ te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelwagen verwijderen door op de ‘Verwijderen’ te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop ‘Volgende stap’. Vervolgens voert u uw gegevens in. Bent u reeds een bestaande klant, dan vult u uw gegevens in. Bent u een nieuwe klant, dan dient u een nieuw account aan te maken. Bij een nieuw account zijn de verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u voor een nieuw account uw gegevens hebt ingevoerd ontvangt u een mail van ons. Met deze mail kunt u vervolgens inloggen om uw product te kunnen bestellen. Als u al een account heeft vult u de bij u bekende gegevens in en kunt u uw producten bestellen. U gaat nu naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens nog wijzigen door naar de vorige pagina ‘winkelwagen’ te gaan. Door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden plaatst u de bestelling. Voordat u op de knop ‘plaats bestelling’ klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.
3. De taal van de overeenkomst is Nederlands. De overeenkomst 
4. De overeenkomst tussen u en A/N/G Cosmetics komt tot stand met:

A/N/G Cosmetics B.V.
Adriaan Dortsmanplein 3
1411 RC Naarden
085 – 74 41 142
info@angcosmetics.com
BTW-nr: NL 806317371B01
KvK-nummer:  17091748
Artikel 2 – Levering, verzendkosten
1. A/N/G Cosmetics kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien A/N/G Cosmetics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.
2. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.
3. Bestellingen worden normaal gesproken binnen drie werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal A/N/G Cosmetics dit bij de productbeschrijvingen vermelden. 
4. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen. 
5. Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt A/N/G Cosmetics EUR 5,00 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland. Bestellingen voor 14:30 uur geplaatst worden doorgaans de volgende werkdag afgeleverd. 
 
Artikel 3 – Het aanbod
1. Als het product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door A/N/G Cosmetics vermeldt.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.
3. Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden A/N/G Cosmetics niet.
4. Het kan onverhoopt voorkomen dat een bepaald product niet op voorraad is in de webshop. In dat geval ontvangt u van ons een mail of nemen wij telefonisch contact met u op.
 
Artikel 4 – De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen A/N/G Cosmetics en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.
 
Artikel 5 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed.
2. U kunt de koopprijs per iDeal, creditcard of bij koop op rekening (rembours) betalen. Er bestaat er een maximumgrens van EUR 250 voor koop op rekening. Deze grens geldt voor het gehele account en houdt ook rekening met nog openstaande bedragen uit vroegere bestellingen. Bij koop op rekening en in andere gevallen controleert en beoordeelt A/N/G Cosmetics als hiervoor een gegronde reden is de ingevoerde gegevens van de besteller.
3. A/N/G Cosmetics behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden:
    3.1.    Koop op rekening is uitsluitend voor consumenten vanaf 18 jaar mogelijk. Bij koop op rekening moeten het          
              afleveradres, alsmede het factuuradres binnen Nederland liggen. Het factuurbedrag wordt bij ontvangst van de 
              bestelling opeisbaar. 
    3.2.    Voor de beslissing over het gebruik van de betaalwijze koop op rekening maken wij gebruik van uw gegevens. Het 
              doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats 
              met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
4. Helaas is het betalen per PayPal of Afterpay via de webshop niet mogelijk. 
5. Het kan soms zijn dat door een storing bij uw bank het betalen per iDeal niet mogelijk is. Neemt u in dat geval contact met ons op via 085 – 74 41 142. Wij kunnen u dan alternatieve betalingswijzen bieden.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht & retourzending
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren en de producten te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan A/N/G Cosmetics geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@angcosmetics.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten.
 
Uitzonderingen retourneren
Let op: Uitsluitend van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar;
2. Die door A/N/G Cosmetics tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
3. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
4. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
5. Die snel kunnen bederven of verouderen;
6. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop A/N/G Cosmetics geen invloed heeft.
 
Identiteit A/N/G Cosmetics
A/N/G Cosmetics B.V.
Adriaan Dortsmanplein 3
1411 RC Naarden
085 – 74 41 142
info@angcosmetics.com
BTW-nr: NL 806317371B01
KvK-nummer:  17091748
 
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van A/N/G Cosmetics.
 
Artikel 8 – Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal A/N/G Cosmetics de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal A/N/G Cosmetics zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij A/N/G Cosmetics.
4. Het adres dat de consument aan A/N/G Cosmetics heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
5. A/N/G Cosmetics zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal A/N/G Cosmetics het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 
Artikel 9 – Garantie, schadevergoeding en teruggave
1. A/N/G Cosmetics levert producten van kwaliteit. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is A/N/G Cosmetics conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn. 
2. Wanneer de geleverder producten gebreken vertonen, zorgt A/N/G Cosmetics alsnog voor correcte nakoming. Heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 14 dagen op eigen kosten naar A/N/G Cosmetics terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. 
A/N/G Cosmetics behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met ons via info@angcosmetics.com.    
4. A/N/G Cosmetics is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.
5. Voorts is A/N/G Cosmetics aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is A/N/G Cosmetics echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. A/N/G Cosmetics is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.
6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.
7. Voor zover de aansprakelijkheid van A/N/G Cosmetics uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
 
Uitgesloten van garantie
Producten die gebruikt zijn.
 
Artikel 10 – Conformiteit
A/N/G Cosmetics staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij A/N/G Cosmetics.
2. A/N/G Cosmetics zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A/N/G Cosmetics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.
 
Artikel 13 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.
 
Artikel 14 – Toekenning rechten/recensies van klanten
1. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde A/N/G Cosmetics -content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.
2. Als u ervoor kiest om door middel van de door A/N/G Cosmetics ter beschikking gestelde functionaliteiten op de A/N/G Cosmetics -website content te plaatsen, dan verleent u A/N/G Cosmetics het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de A/N/G Cosmetics -website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van A/N/G Cosmetics te publiceren. A/N/G Cosmetics kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. A/N/G Cosmetics behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de A/N/G Cosmetics -website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.
 
Artikel 15 – Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de A/N/G Cosmetics-website en webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming in de Privacy Policy.
 
Artikel 16 – Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen A/N/G Cosmetics en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
Algemene voorwaarden