Privacy Policy

Informatie over gegevensbescherming
 
A/N/G Cosmetics dankt u voor uw bezoek aan onze website en onze webshop en voor uw belangstelling voor onze producten en diensten. Wij vinden de bescherming van uw (persoons)gegevens belangrijk en willen graag dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Daarom hebben wij hier belangrijke informatie samengevat over de gegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, verwerkt en gebruikt, waarbij wij uiteraard de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht nemen. 
 
Artikel 1 - Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Hieronder vallen gegevens als uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Geen-persoonsgegevens zijn daarentegen gegevens die niet met uw echte identiteit in verband kunnen worden gebracht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens. 
 
Artikel 2 – Verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan te geven. 
Onze webservers registreren standaard tijdelijk de verbindingsgegevens van de opvragende computer, de webpagina's die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de webpagina van waaruit u ons bezoekt.
 
Om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen, maken wij gebruik van trackingsoftware. Met deze software registreren wij geen gegevens die uitsluitsel geven over u persoonlijk, maar wel over het IP-adres dat u gebruikt hebt om onze website te bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt en samengevat voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van onze website. U kunt het registreren en gebruiken van uw IP-adres voor statistische doeleinden voorkomen door afhankelijk van uw internetbrowser "gebruiker volgen" te deactiveren.
 
Verdergaande persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt bijvoorbeeld bij een enquête, bij een verzoek om informatie, bij het registeren op onze website of in verband met een bestelling.
 
Artikel 3 – Verzamelen van persoonsgegevens bij registratie
Als u zich aanmeldt als geregistreerde gebruiker - in het bijzonder bij het aanmaken van een account - verzamelen wij verdergaande persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn, blijkt uit het registratieformulier op onze website. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig gemarkeerd. Zonder deze verplichte gegevens kunt u zich niet als geregistreerde gebruiker aanmelden.
 
Wij kunnen u vragen om gegevens (in het bijzonder betreffende uw identificatie) die al bij de registratie zijn verzameld, opnieuw in te voeren en wij kunnen andere persoonsgegevens verzamelen als u bepaalde content op onze website gebruikt of als u een bestelling plaatst. Het verzamelen van dergelijke aanvullende gegevens die u actief invoert, is op uw scherm telkens duidelijk zichtbaar. Dat kan door het aanbieden van invoervelden, aan te klikken keuzevakjes en vergelijkbare elementen. V
 
Voor zover deze aanvullende gegevens voor het gebruik vereist zijn (noodzakelijke gegevens), zijn deze uitdrukkelijk als zodanig gemarkeerd. Enkele gegevens van uw account worden bij een eventuele bestelling in onze A/N/G Cosmetics webshop gebruikt. 
 
Artikel 4 – Verzamelen van persoonsgegevens bij een bestelling
Bij het aanmaken van een account voor de A/N/G Cosmetics-webshop worden de gegevens die voor het verwerken van uw bestelling vereist zijn, opgevraagd (zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adres en plaats). Verplichte gegevens zijn ook in dit geval als zodanig gemarkeerd. Zonder deze verplichte gegevens kunt u geen bestelling plaatsen. 
 
Artikel 5 – Gebruik van Cookies
"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij specifieke informatie die op u, de gebruiker, betrekking heeft, op uw computer kunnen opslaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina's te bepalen en om ons aanbod voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven.
 
Wij gebruiken enerzijds zogenaamde "sessie-cookies" die uitsluitend voor de duur van het gebruik van een van onze internetpagina's tijdelijk worden opgeslagen. Anderzijds gebruiken wij "permanente cookies" om informatie over computers te bewaren waarmee onze website herhaaldelijk wordt bezocht. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersinterface aanbieden, u "herkennen" en u bij herhaaldelijk gebruik een zo veel mogelijk afwisselende website met nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen. Wij stellen ook geen individuele profielen over uw gebruiksgedrag op. 
 
Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk.
 
Artikel 6 – Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij uitsluitend voor de technische administratie van onze website, voor het beantwoorden van uw vragen en voor het afhandelen van een eventueel met u gesloten overeenkomst. Wij zullen deze gegevens volgens de wettelijke voorschriften opslaan en tegen onbevoegde toegang door derden beveiligen.
 
De bij uw registratie verzamelde gegevens worden gebruikt om u bij een bezoek aan onze website te identificeren, om diensten via onze website aan te bieden en om de content van onze website te optimaliseren.
 
Als u hiervoor tevoren toestemming hebt verleend of als u hiertegen - voor zover dit volgens de wettelijke voorschriften mogelijk is - geen bezwaar hebt gemaakt, dan gebruiken wij bepaalde gegevens ook voor reclame en marktonderzoek.
 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het afhandelen van de overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij de verzending van uw bestelling of bij de afhandeling van de betaling) of tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
 
Artikel 7 - Gegevensbeveiliging
A/N/G Cosmetics neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik te beveiligen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het verwerken van login-gegevens) worden uw persoonsgegevens bij de overdracht versleuteld. Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers met behulp van een erkende versleutelingsmethode plaatsvindt als dit door uw browser wordt ondersteund.
 
Wilt u met ons via e-mail contact opnemen, let er dan op dat geheimhouding van de doorgegeven informatie in dat geval niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.
 
Artikel 8 – Informatie, corrigeren, wissen en blokkeren
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de opgeslagen persoonsgegevens van uzelf en te vragen onjuiste gegevens te corrigeren.
 
Als u zich in verband met een overeenkomst op onze website geregistreerd hebt, kunt u uw gegevens via uw account inzien en in beperkte mate ook reeds daar zelf corrigeren.
Voor het overige kunt u wettelijke rechten ook direct jegens ons uitoefenen. Voor dat doel zijn wij te bereiken via de contactgegevens die u aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming vindt.
 
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming zullen wij de opgeslagen persoonsgegevens van uzelf ook zonder uw toedoen wissen, als wij deze niet meer nodig hebben om het doel te bereiken dat wij met de opslag daarvan beoogd hebben of als de opslag van deze gegevens op andere wettelijke gronden ontoelaatbaar is. In sommige wettelijk bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij wettelijke bewaarplichten) kunnen uw gegevens in plaats van gewist geblokkeerd worden.
 
Artikel 9 – Vragen en contact
Bij vragen over deze informatie over gegevensbescherming of over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Ook bij informatieverzoeken, suggesties of klachten helpen wij u graag. U kunt ons een e-mail sturen; info@angcosmetics.com of per brief naar:  A/N/G Cosmetics Speelheuvelstraat 30, 5711 AT Someren, telefoon: 085 – 744 11 42.
Algemene voorwaarden